Ebinger Consulting

Albert Einstein

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.

Albert Einstein


W ramach wspólnego przedsięwzięcia edukacyjnego pod nazwą Centrum Szkolenia Podyplomowego, część szkoleń jest realizowanych przez naszą Firmę w ramach projektu partnerstwa biznesowo-edukacyjnego, któremu patronują:

Przykład ewaluacji ex-post projektu szkoleniowego.

Wybrane opinie uczestników szkoleń otwartych i zamkniętych.

Szkolenia

Szkolenia

Do dnia 31 grudnia 2017 roku przeszkoliliśmy 1723 osoby na 178 szkoleniach. Średnia ocena uczestników prowadzonych przez nas szkoleń wynosi 4,69 (średnia ocen z anonimowych ankiet uczestników naszych szkoleń w skali 1-5).

W sprawie szkoleń zamkniętych prosimy o kontakt.

Zwolnienie z VAT - informacja
Zwolnienie z VAT - oświadczenie

WEBINARY

W przygotowaniu są szkolenia w formule e-learning. Planowane tematy szkoleń:

  • Podstawy analizy rentowności i ryzyka projektów inwestycyjnych.
  • Model inwestycyjny z programem Invest for Excel®.
  • Metoda wykonania szybkiej analizy rentowności i wrażliwości.
  • Analiza finansowo-ekonomiczna projektów inwestycyjnych dofinansowanych z UE.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji modernizacyjnych - model wykonany w EXCEL.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji modernizacyjnych - model wykonany w programie Invest for Excel®.
  • Efektywność finansowa i ryzyko inwestycji w nieruchomości komercyjne.
  • Analiza rentowności i ryzyka inwestycji IT.
  • Rentowność i ryzyko inwestycji w systemy wspomagające zarządzanie organizacją na przykładzie projektu wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników (BSC - Balanced Scorecard).


ABC - szkolenie w aktualnej ofercie.
ABC - szkolenie zaplanowane.
ABC - szkolenie planowane.

Zapraszamy do organizowanych przez nas szkoleń otwartych w roku 2018:

 

Biznes Plan dla projektu budowy biogazowni rolniczej - szczegóły

ID
Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
BIOG0518WWA 22-23 maja 2018 wtorek-sroda Warszawa rejestracja

 

Webinarium Szybka metoda wykonania analizy rentowności i ryzyka proejktu inwestycyjnego (model w EXCEL)

ID
Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WSM0518KCE 19 maja 2018 sobota Internet rejestracja

 

Webinarium Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF - podstawy, ćwiczenia, zastosowanie.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

DCFP0518OL

26 maja 2018 10.00-14.00 sobota on-line rejestracja

 

Webinar Rentowność i ryzyko inwestycji w komercyjne nieruchomości - szkolenie on-line - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

DCFN0418OL

25-26 kwietnia 2018 środa-czwartk on-line rejestracja

 

TIle warta jest Twoja firma, czy i jak ją sprzedać? - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość

info

WYC0418ZZE

24 kwietnia 2018 wtorek Zabrze

rejestracja

 

Webinar Modele inwestycyjne z programem Invest for Excel - warsztaty on-line szczegóły (pdf)

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WIFE0518OLE 4 maja 2018 godz. 10.00-14.00 piatek on-line rejestracja

 

Webinar Analiza finansowo-ekonomiczna projektów inwestcyjnych dofinansowanych z UE  - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
WUE0418OLE 17-18 kwietnia 2018 godz. 17.00-20.00 wtorek-środa on-line rejestracja

 

Rentowność i ryzyko inwestycji w nieruchomości komercyjne  - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
NCI0518WWA

8-9 maja 2018

wtorek-środa

Warszawa

rejestracja

rejestracja

 

Webinarium - Jak szybko wykonać analizę rentowności i ryzyka projektu inwestycyjnego.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info
SDCF0618ONE 14 czerwca 2018, godz. 17.00-20.00 czwartek on-line rejestracja

 

Temat - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- ---

---

rejestracja

 

Temat - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

 

Temat - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

 

Temat - szczegóły.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

--- --- --- rejestracja

Temat  - szczegóły.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info  

---

---

---

---

rejestracja  

Termat - szczegóły

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja

 

Analiza finansowa projektów inwestycyjnych z programem Invest for Excel® dla zaawansowanych - warsztaty.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja

Stosowanie narzędzi IT w analizie energetycznej i finansowo-ekonomicznej budowy źródeł generacji „zielonej energii" - warsztaty.

ID Termin Dzień tygodnia Miejscowość info

---

---

---

---

rejestracja
 
 
#s3gt_translate_tooltip_mini